Ελένη Τζιάφα

Η Ελένη Τζιάφα είναι διδάκτορας του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, στο πεδίο της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής είναι η "Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση". Είναι ενεργό μέλος του Εργαστηρίου Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου από το 2005. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές της εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη γλώσσα και την τεχνολογία, τη χρήση γλωσσικών εργαλείων και μεθόδων της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων για την αντιμετώπιση προβλημάτων στη Μετάφραση, την Ανάλυση Λόγου, την Κριτική Ανάλυση Λόγου και την έρευνα για την Εκμάθηση Γλωσσών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://users.auth.gr/etziafa.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμεών Γραμμενίδης, Καθηγητής
Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Μετάφρασης

ΤΘ 81, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310-99.75.12, 2310-99.75.16
Fax  : 2310-99.74.29
e-mail: simgram@frl.auth.gr