Ολυμπία Τσακνάκη

Η Ολυμπία Τσακνάκη είναι ΕΔΙΠ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. όπου και πραγματοποίησε και τις προπτυχιακές της σπουδές. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Maîtrise en traduction του Université de Mons-Hainaut. Στο Α.Π.Θ. εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 έλαβε υποτροφία από το γαλλικό κράτος και πραγματοποίησε ετήσια μεταδιδακτορική έρευνα στο Université de Marne-la-Vallée της Γαλλίας. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2012 έχει διδάξει στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στη μετάφραση, την αυτόματη επεξεργασία φυσικών γλωσσών και την αντιπαραβολική γλωσσολογία. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει μελέτες της στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμεών Γραμμενίδης, Καθηγητής
Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Μετάφρασης

ΤΘ 81, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310-99.75.12, 2310-99.75.16
Fax  : 2310-99.74.29
e-mail: simgram@frl.auth.gr