Ευαγγελία Φίστα

Η Ευαγγελία Φίστα είναι Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο την Παιδαγωγική και Υπολογιστική Γλωσσολογία. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (DEA) από το Πανεπιστήμιο Rennes I της Γαλλίας και Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες και Τεχνολογίες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα διδακτορικής διατριβής “Μέθοδος αυτόματης αναπαράστασης προθηματοποιημένων και σύνθετων ρημάτων της Νέας Ελληνικής”. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αυτόματη επεξεργασία των φυσικών γλωσσών (Ηλεκτρονικά λεξικά), γλωσσολογία σωμάτων κειμένων, στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία στη διδασκαλία γλωσσών-πολιτισμών καθώς και σε πρακτικές γραμματισμού με τη χρήση γλωσσικών εργαλείων. Μόνη ή σε συνεργασία με άλλους έχει δημοσιεύσει άρθρα και κεφάλαια σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά ή συλλογικούς τόμους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμεών Γραμμενίδης, Καθηγητής
Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Μετάφρασης

ΤΘ 81, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310-99.75.12, 2310-99.75.16
Fax  : 2310-99.74.29
e-mail: simgram@frl.auth.gr