Βασιλική Φούφη

Η Βασιλική Φούφη είναι Διδάκτορας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Η διδακτορική της διατριβή εκδόθηκε με επιχορήγηση του Ενυάλιου Κληροδοτήματος από τον εκδοτικό οίκο Copy City. Έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Υποτροφίες Αριστείας-Βραβεία Αριστείας & Καινοτομίας» του Α.Π.Θ. Από το 2013, είναι μέλος του συνεργαζόμενου διδακτικού προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ. Ως ενεργό μέλος του Εργαστηρίου Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου από το 2003, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και πορίσματα της ερευνητικής της δραστηριότητας έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην κατασκευή ηλεκτρονικών λεξικών απλών και πολυλεκτικών σύνθετων μονάδων, τη δημιουργία πεπερασμένων αυτομάτων, τις ονοματικές οντότητες, τη σημασιολογική και συντακτική μελέτη, την εξαγωγή πληροφορίας από σώματα κειμένων και τη διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμεών Γραμμενίδης, Καθηγητής
Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Μετάφρασης

ΤΘ 81, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310-99.75.12, 2310-99.75.16
Fax  : 2310-99.74.29
e-mail: simgram@frl.auth.gr