Κυριακή Ιωαννίδου

Η Κυριακή Ιωαννίδου, διδάκτωρ υπολογιστικής γλωσσολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ασχολείται με ερευνητικά θέματα που άπτονται της γλωσσικής τεχνολογίας και της εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών στο πεδίο της γλωσσολογίας, την αυτόματη επεξεργασίας γλωσσών (NLP) και την εκπαίδευση. Είναι υπεύθυνη εκπαίδευσης στις εταιρίες εξ αποστάσεως διδασκαλίας ξένων γλωσσών http://www.efrench.gr και http://www.egerman.gr. Αυτή τη στιγμή εργάζεται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό και ως εξωτερική συνεργάτιδα στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμεών Γραμμενίδης, Καθηγητής
Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Μετάφρασης

ΤΘ 81, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310-99.75.12, 2310-99.75.16
Fax  : 2310-99.74.29
e-mail: simgram@frl.auth.gr