Αθανάσιος Μαυρόπουλος

Ο Αθανάσιος Μαυρόπουλος είναι διδάκτορας του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, στο πεδίο της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής είναι "Ένα σύστημα αυτόματης ανάλυσης κειμένων της Νέας Ελληνικής. Μέθοδοι αναπαράστασης των κυρίων ονομάτων προσώπων". Είναι ενεργό μέλος του Εργαστηρίου Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου από το 2004. Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη γλώσσα και την τεχνολογία, τη χρήση γλωσσικών εργαλείων και μεθόδων της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων για την αντιμετώπιση προβλημάτων στη Μετάφραση, τη λεξικογραφία, την Ανάλυση Λόγου, τη δημιουργία συμφραστικών πινάκων λέξεων (concordance), την έρευνα για την Εκμάθηση Γλωσσών, τη δημιουργία και συντήρηση βάσεων δεδομένων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμεών Γραμμενίδης, Καθηγητής
Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Μετάφρασης

ΤΘ 81, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310-99.75.12, 2310-99.75.16
Fax  : 2310-99.74.29
e-mail: simgram@frl.auth.gr