Ευάγγελος Κουρδής

Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Ο Ευάγγελος Κουρδής είναι Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο Σημειολογία με Εφαρμογές στη Μετάφραση. Είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεθνή Σημειωτική Εταιρεία, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας και εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Société d’Etudes des Pratiques et Théories en traduction (SEPTET, France). Είναι επίσης διεθνής εξωτερικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Κοινωνιοσημειωτική, την Κοινωνιογλωσσολογία, τη Γλωσσική Ιδεολογία, την Κοινωνική Διαλεκτολογία και την Πολιτισμική Επικοινωνία.

 στο .

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμεών Γραμμενίδης, Καθηγητής
Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Μετάφρασης

ΤΘ 81, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310-99.75.12, 2310-99.75.16
Fax  : 2310-99.74.29
e-mail: simgram@frl.auth.gr