Παναγιώτα Κυριακοπούλου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
Professeur des Universités, Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

Το πεδίο της έρευνάς της περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα: Αυτόματη επεξεργασία φυσικών γλωσσών (κατασκευή ηλεκτρονικών λεξικών και τοπικών γραμματικών), ορολογικές βάσεις δεδομένων, αυτόματη μετάφραση, συντακτική ανάλυση, αυτόματη εξαγωγή πληροφορίας. Το 2003 της απονεμήθηκε ο μεταδιδακτορικός τίτλος υφηγεσίας (Habilitation à Diriger des Recherches) από το Πανεπιστήμιο της Marne-la-Vallée (Παρίσι) με θέμα « Analyse automatique des textes écrits : le cas du grec moderne », ενώ η διδακτορική της διατριβή από το Πανεπιστήμιο του Paris VIII έχει ως θέμα « Les dictionnaires électroniques – La flexion verbale en grec moderne ». Συμμετείχε στα ερευνητικά προγράμματα: Eurotra, Eurolang, Genelex, Multilex, Delis, Translearn, Lexpert, Interval, Transweb, Publinet, Euradic, Ανάπτυξη Ελληνικού Ορθογράφου, Πυθαγόρας Ι, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση, Sms4Science.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμεών Γραμμενίδης, Καθηγητής
Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Μετάφρασης

ΤΘ 81, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310-99.75.12, 2310-99.75.16
Fax  : 2310-99.74.29
e-mail: simgram@frl.auth.gr