Ελπίδα Λουπάκη

Επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Η Ελπίδα Λουπάκη είναι Επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφική Μεταφρασεολογία με Εφαρμογές στη γαλλική και ελληνική γλώσσα». Πτυχιούχος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην επαγγελματική μετάφραση από το Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από το Δ.Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Από το 2014, έχει λάβει τον τίτλο του πιστοποιημένου Διαχειριστή Ορολογίας (ECQA). Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τη μετάφραση των κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαχείριση της ορολογίας, τη μετάφραση του δημοσιογραφικού λόγου, καθώς και ζητήματα μετάφρασης και ιδεολογίας. Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και θεματικούς τόμους. Έχει μεταφράσει βιβλία από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμεών Γραμμενίδης, Καθηγητής
Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Μετάφρασης

ΤΘ 81, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310-99.75.12, 2310-99.75.16
Fax  : 2310-99.74.29
e-mail: simgram@frl.auth.gr