Επιστημονικές συνεργασίες

Το Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου συνεργάστηκε με την ερευνητική ομάδα υπολογιστικής φυσικής του ΑΠΘ. Η συνεργασία αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Πυθαγόρας Ι. Το θέμα της έρευνάς τους αφορούσε την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας (δημοτικής και καθαρεύουσας) και τη στατιστική μελέτη της με βάση ηλεκτρονικά σώματα κειμένων σημαντικού όγκου.

Το ΕΜΕΛ συνεργάζεται με το Institut Gaspard-Monge (IGM) του Πανεπιστημίου της Marne-la-Vallée, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των ελληνικών γλωσσικών πόρων που ενσωματώνονται στον αυτόματο αναλυτή UNITEX.

Επίσης, το ΕΜΕΛ συνεργάστηκε με το εργαστήριο Laboratoire d'Informatique (LI) του Πανεπιστημίου της Tours.

Συνεργασία υπήρξε επίσης με το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) όσον αφορά την αναγνώριση Ελληνικών Ονοματικών Οντοτήτων με τη χρήση μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης, καθώς και έναν νέο αλγόριθμο δυαδικής κατηγοριοποίησης (επονομαζόμενη Onetime), ενώ έγινε αξιολόγησή του μέσω της εφαρμογής του στο πρόβλημα της αυτόματης αναγνώρισης ονοματικών οντοτήτων.

Από το 2005 υπήρξε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ, το CHI (Chaos and Innovation Research Unit), με σκοπό την ανάπτυξη αλγορίθμων που επιτρέπουν την αυτόματη συντακτικο-σημασιολογική ταξινόμηση και περιγραφή γλωσσικών δεδομένων.

Το Εργαστήριο Centre du Traitement Automatique du Langage (CENTAL) του Πανεπιστημίου του Louvain-la-Neuve συνεργάζεται με το ΕΜΕΛ. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του εργαστηρίου, C. Fairon, διέθεσε στο Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου ηλεκτρονικό σώμα κειμένων (Εφημερίδα Τα Νέα) για τις ερευνητικές του εργασίες.

Συνεργασία υπάρχει επίσης με το Πανεπιστήμιο του Poitiers και το εργαστήριο Formes et représentations en linguistique et littérature (EA 3816, FoReLL).

Συνεργασία υπάρχει επίσης με το εργαστήριο Cecille EA 4074 του Πανεπιστημίου Lille III.

Το Εργαστήριο συνεργάζεται επίσης με το νεοϊδρυθέν Εργαστήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Το εργαστήριο διοργανώνει επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια (βλ. ενδεικτικά http://www.frl.auth.gr/criseengrece/, http://www.frl.auth.gr/corpora/ κ.ά.)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμεών Γραμμενίδης, Καθηγητής
Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Μετάφρασης

ΤΘ 81, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310-99.75.12, 2310-99.75.16
Fax  : 2310-99.74.29
e-mail: simgram@frl.auth.gr