4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων


Η Μεταφρασεολογική Έρευνα και η Μεταφραστική Πρακτική στον Ελληνόφωνο Χώρο

4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

Προλογικό σημείωμα

Με μεγάλη επιτυχία, παρά την αρνητική για τα ελληνικά πανεπιστήμια οικονομική συγκυρία, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της 4ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων που διοργανώθηκε στις 23, 24 25 Μάιου 2013, από τον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με θέμα Η Μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο. Η 4η Συνάντηση είχε μάλιστα επετειακό χαρακτήρα καθώς εντάχθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των είκοσι χρόνων από την ίδρυση του Τομέα Μετάφρασης.

Οι Συναντήσεις Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων ξεκίνησαν το 2006, απαντώντας στο αίτημα καταγραφής και ανάδειξης της μεταφρασεολογικής σκέψης στον ελληνόφωνο χώρο καθώς και στην ανάγκη παγίωσης και τυποποίησης της ελληνικής ορολογίας στον κλάδο. Έκτοτε, διοργανώνονται ανά διετία και θα λέγαμε ότι έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να αποτελέσουν σημείο αναφοράς και βήμα για νέους ερευνητές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που εκπροσωπούν το σύνολο σχεδόν των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, πανεπιστημιακούς από το εξωτερικό καθώς και επαγγελματίες μεταφραστές με πολυετή παρουσία στον χώρο.

Τα άρθρα που επιλέχθηκαν για τον παρόντα Ηλεκτρονικό Τόμο των Πρακτικών επιδιώκουν να αποτυπώσουν αυτή ακριβώς την ποικιλομορφία και πολυφωνία του μεταφραστικού εγχειρήματος, προβάλλοντας τόσο διαφορετικές όψεις του, όπως για παράδειγμα:

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι η εκδοτική επιμέλεια αφορά στη μορφοποίηση και παρουσίαση των κειμένων, ενώ για το περιεχόμενο και τις γλωσσικές επιλογές την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά οι συγγραφείς.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. για την οικονομική ενίσχυση που προσέφερε στη διοργάνωση της Συνάντησης. Θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη Οργανωτική Επιτροπή καθώς και προς τον κο Κ. Πάγκαλο, τεχνικό του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, για τη υποστήριξή του. Τέλος, θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε στην πολύτιμη βοήθεια των μελών της Επιτροπής Κριτών που με συνέπεια και σοβαρότητα συνέβαλαν στο επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος τόμου.

Οι Επιμελητές της Έκδοσης

Ευάγγελος Κουρδής,
Επίκ. Καθηγητής

Ελπίδα Λουπάκη,
Επίκ. Καθηγήτρια

Τομέας Μετάφρασης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων