ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Τιτίκα Δημητρούλια

Γραμματέας

Γκρατσιέλα Καστελλάνου

Μέλη

Παναγιώτης Αρβανίτης

Σίμος Γραμμενίδης

Ζώζη Ζωγραφίδου

Τεύκρος Μιχαηλίδης

Κώστας Πάγκαλος

Κατερίνα Σπυροπούλου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Véronique Bonnet

Σίμος Γραμμενίδης

Τιτίκα Δημητρούλια

Ζώζη Ζωγραφίδου

Γκρατσιέλα Καστελλάνου

Adrijana Marcetic

Timour Muhidine

©2016 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας. Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Κώστας Πάγκαλος

Search