Οργανωτική Επιτροπή

 • Γραμμενίδης, Σίμος, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Δημητρούλια, Τιτίκα, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Jardel-Σουφλερού, Christiane, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Κουρδής, Ευάγγελος, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Κωστοπούλου, Λουκία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Λουπάκη, Ελπίδα, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τσακνάκη, Ολυμπία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Χαραλαμπίδου, Νούλα, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Επιστημονική Επιτροπή

 • Αποστόλου, Φωτεινή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Βηδενμάιερ, Ανθή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Γραμμενίδης, Σίμος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δημητρούλια, Τιτίκα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Κασάπη, Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Κελάνδριας, Παναγιώτης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Κουρδής, Ευάγγελος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Κριμπάς, Παναγιώτης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Λουπάκη, Ελπίδα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πανταζάρα, Μαβίνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Παπαδήμα, Μαρία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Παριανού, Αναστασία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Σωσώνη Βιλελμίνη, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Τζιάφα Ελένη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Τσίγκου, Μαρία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Φλώρος, Γιώργος, Πανεπιστήμιο Κύπρου