5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

Επικοινωνία

Τομέας Μετάφρασης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & ΦΙλολογίας
Α.Π.Θ.

Γραφείο 1Α
Νέα Πτέρυγα Φιλοσοφικής Σχολής

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: metafrasi@frl.auth.gr

5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

21 - 23 Μαϊου 2015


Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Α.Π.Θ.


Εργαστήριο Μετάφρασης & Επεξεργασίας του Λόγου

© 2015 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας
Κώστας Πάγκαλος, Ε.Τ.Ε.Π.

5