5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

Παρουσιάσεις

Seel Ο. Ι.
«Πρωτοτυπολογίες κειμένων και διδακτική της μετάφρασης: η περίπτωση της αποκλίνουσας λειτουργικότητας»

Stornelli G.
«Το ποίημα του Πούσκιν Χωρισμός: ένα ποιητικό πείραμα»

Αλεβαντής Π.
«Η ελληνική μετάφραση στην ΕΕ – Απολογισμός και προοπτικές»

Αναγνώστη Α.
«Νοήματα που «χάνονται» στη Μετάφραση: Η περίπτωση της Κινεζικής»

Σ. Βλαχόπουλος κ.ά.
«Τί δικαστηριακό διερμηνέα χρειάζεται η ελληνική δικαιοσύνη;»

Δόικας Σ.
«Ποιοτικός έλεγχος των ελληνικών αποδόσεων στην ορολογική βάση ΙΑΤΕ»

Καζάλα Φ.
«Οι τεχνικές της μετάφρασης στη γλωσσολογική έρευνα. Η περίπτωση της μετατροπίας»

Κηπουρίδου Ρ.
«Ο Jorge Luis Borges ως μεταφραστής: οι μεταφραστικές πρακτικές και η συμβολή του στη λατινοαμερικανική λογοτεχνία»

Κοκκινίδου Α.
«Επάγγελμα: νομικός μεταφραστής. Απαιτήσεις, κατάρτιση και προοπτικές»

Λάμπρου Δ.
«Το περίγραμμα του επαγγέλματος του μεταφραστή στην Ελλάδα: επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις»

Μαργαρίτη Ε. & Χατζηκουμή Ε.
«Διδασκαλία μετάφρασης ιατρικής ορολογίας με χρήση παράλληλου σώματος κειμένων»

Μπακούλα Χ.
«Μετάφραση αγγλικών επιστημονικών κειμένων και καταγραφή των κυριότερων μεταφραστικών τεχνικών»

Μπαμπούρης Β.
«Νέες προκλήσεις για την εκπαίδευση μεταφραστών»

Ε. Νεοφυτίδου & Ε. Κασάπη
«Η αξιολόγηση της μετάφρασης και η λειτουργικότητα στην ελληνική ενός μεταφρασμένου διαγνωστικού εργαλείου εκτίμησης νοητικού λεξικού: Η περίπτωση του SLDT σε ελληνικό πληθυσμό»

Παλαιολόγος Κ.
«Συλλογική λογοτεχνική μετάφραση και αυθεντία του ποιητή. Ένα μεικτό μοντέλο διδακτικής της μετάφρασης και επιμόρφωσης μεταφραστών»

Παπαγεωργίου Μ. & Βαλεοντής Κ.
«Σύγκριση της σχέσης έκτασης μεταξύ ελληνικού μεταφράσματος και αγγλικού πρωτοτύπου σε μεταφράσεις δύο διαφορετικών θεματικών πεδίων»

Παππά Μ.
«Εκπαίδευση διερμηνέων: ζητήματα διαμορφωτικής αξιολόγησης»

Ρέστα Ζ.
«Κοινωνιολογική προσέγγιση των διερμηνέων συνεδρίων της ελληνικής αγοράς εργασίας: το μοντέλο του Joseph Tseng, περιγραφή της κατάστασης και προοπτικές»

Σάντα Β.
«Οπτικοακουστική μετάφραση: Ο ελληνόφωνος υποτιτλιστής-μελέτη περίπτωσης»

Τσατσάνη Γ.
«Ο Τίτος Πατρίκιος ως Μεταφραστής»

Χαϊδεμενοπούλου Γ. & Γαβριήλ Ε.
«Το μεταφρασμένο κόμικ ως μέσο διάδοσης πολιτισμού στα μουσεία. Μεταφραστικά προβλήματα από την ελληνική προς την ιταλική»

Χρηστίδου Σ. & Καμαρούδης Σ.
«Επτά βέλη σε μία φαρέτρα»

Στρογγυλό Τραπέζι
Η πιστοποίηση του μεταφραστή στην Ελλάδα
Συντονιστής: Π.Αλεβαντής

 

5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

21 - 23 Μαϊου 2015


Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Α.Π.Θ.


Εργαστήριο Μετάφρασης & Επεξεργασίας του Λόγου

© 2015 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας
Κώστας Πάγκαλος, Ε.Τ.Ε.Π.

5