5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων
5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

Ο Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. διοργανώνει την 5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων στις 21, 22 και 23 Μαΐου 2015.

Η συνάντηση επιδιώκει να συγκεντρώσει ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο επιστημονικό πεδίο της μεταφρασεολογίας με σκοπό την προώθηση της έρευνας και την καθιέρωση της μεταφραστικής επιστήμης στον ελληνόφωνο χώρο.

Οι εισηγήσεις αναμένεται να καλύψουν τόσο θεωρητικά ζητήματα όσο και ζητήματα πρακτικής και εφαρμογών στο χώρο της μετάφρασης και της μεταφρασεολογίας.

Θεματικοί άξονες της Συνάντησης:

 • Η μετάφραση ως συνάντηση και αντιπαράθεση πολιτισμών
 • Μετάφραση και γλώσσα: συλλογική οργάνωση του λόγου, γλωσσική ποικιλία, και είδη κειμένων
 • Μετάφραση και Λογοτεχνία
 • Μετάφραση και νέες τεχνολογίες, μεταφραστικά εργαλεία, αυτόματη μετάφραση, επεξεργασία φυσικών γλωσσών, διαδίκτυο, επιχώρια προσαρμογή, οπτικοακουστική μετάφραση, πολυμεσική μετάφραση
 • Μετάφραση και πολιτισμική, κοινωνική και πολιτική αλλαγή
 • Η μετάφραση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, των δικτύων πληροφόρησης και της ψηφιοποίησης
 • Το επάγγελμα του μεταφραστή
 • Διερμηνεία
 • Διδακτική της Μετάφρασης, επιμόρφωση των μεταφραστών
 • Ορολογία - Ορογραφία

Οργανωτική Επιτροπή

 • Σίμος Γραμμενίδης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

 • Τιτίκα Δημητρούλια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

 • Ευάγγελος Κουρδής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

 • Ελπίδα Λουπάκη, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

 • Ολυμπία Τσακνάκη, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ

 • Christiane Jardel-Σουφλερού, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

Επιστημονική Επιτροπή

 • Σίμος Γραμμενίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Τιτίκα Δημητρούλια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Ζώζη Ζωγραφίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Ελένη Κασάπη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Ευάγγελος Κουρδής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

 • Τίτα Κυριακοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Ελπίδα Λουπάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Ροδόλφος Μασλίας, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μονάδα TermCoord

 • Φρειδερίκη Μπατσαλιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μαρία Παπαδήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μαρία Τσίγκου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 • Γιώργος Φλώρος, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

21 - 23 Μαϊου 2015


Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Α.Π.Θ.


Εργαστήριο Μετάφρασης & Επεξεργασίας του Λόγου

© 2015 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας
Κώστας Πάγκαλος, Ε.Τ.Ε.Π.

5