Οργανωτική Επιτροπή

Γραμμενίδης, Σίμος, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δημητρούλια, Τιτίκα, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιωαννίδου, Κυριακή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Jardel-Σουφλερού, Christiane, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κουρδής, Ευάγγελος, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κωστοπούλου, Λουκία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Λουπάκη, Ελπίδα, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τσακνάκη, Ολυμπία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Χαραλαμπίδου, Νούλα, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Επιστημονική Επιτροπή

Αποστόλου, Φωτεινή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βηδενμάιερ, Ανθή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμμενίδης, Σίμος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημητρούλια, Τιτίκα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ζωγραφίδου, Ζωγραφία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κασάπη, Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κελάνδριας, Παναγιώτης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κεντρωτής, Γιώργος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κουρδής, Ευάγγελος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κριμπάς, Παναγιώτης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Λαζαράτος, Γιάννης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Λουπάκη, Ελπίδα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παπαβασιλείου, Περικλής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανταζάρα, Μαβίνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παπαδήμα, Μαρία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παριανού, Αναστασία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τσίγκου, Μαρία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Φίλιας, Δημήτρης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Φλώρος, Γιώργος, Πανεπιστήμιο Κύπρου