5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων
21, 22 και 23 Μαΐου 2015

4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων
23, 24 και 25 Μαΐου 2013

3η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων
12, 13 και 14 Μαΐου 2011

2η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων
7, 8 και 9 Μαΐου 2008

1η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων
1, 2 και 3 Νοεμβρίου 2006