ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Πρακτικά 6ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ε. Λουπάκη
Π. Χαραλαμπίδου

Επιτροπή Κριτών

 Φωτεινή Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ
Ανθούλα Βηδενμάιερ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ
Σίμος Γραμμενίδης, Καθηγητής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ
Τιτίκα Δημητρούλια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ
Ζώζη Ζωγραφίδου, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ
Ελένη Κασάπη, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ
Παναγιώτης Κριμπάς, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ΔΠΘ
Ελπίδα Λουπάκη, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ
Μαβίνα Πανταζάρα, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Μαρία Παπαδήμα, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Μαρία Τσίγκου, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Ιόνιο

ISBN: 978-618-81684-3-5

Θεσσαλονίκη 2019