Η 6η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων που διοργανώθηκε από τον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 25, 26 και 27 Μαΐου 2017 κατάφερε να συγκεντρώσει για μία ακόμη φορά το ενδιαφέρον της μεταφρασεολογικής κοινότητας, λειτουργώντας ως τόπος γόνιμων συγκλίσεων και αντιπαραθέσεων και προάγοντας τον επιστημονικό διάλογο στην ελληνική γλώσσα.

Οι Συναντήσεις Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων ξεκίνησαν το 2006, απαντώντας στο αίτημα καταγραφής και ανάδειξης της μεταφρασεολογικής σκέψης στον ελληνόφωνο χώρο καθώς και στην ανάγκη παγίωσης και τυποποίησης της ελληνικής ορολογίας στον κλάδο. Έκτοτε, διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καταφέρνοντας σε μεγάλο βαθμό να αποτελέσουν σημείο αναφοράς και βήμα για νέους ερευνητές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που εκπροσωπούν το σύνολο σχεδόν των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, πανεπιστημιακούς από το εξωτερικό καθώς και επαγγελματίες μεταφραστές με πολυετή παρουσία στον χώρο.

Μία νέα πρακτική που εγκαινιάστηκε στην 6η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων ήταν η παρουσία δύο προσκεκλημένων ομιλητών, οι οποίοι ήταν οι:

  • Γιώργος Φλώρος, Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο εισήγησης «Πάντα μεταφράζει: Από την ασαφή περιφερειακότητα στην εξωστρέφεια των Μεταφραστικών Σπουδών»
  • Federico Zanettin, Αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Perugia, με τίτλο εισήγησης «Turns and trends in translation studies»

Τα άρθρα που επιλέχθηκαν για τον παρόντα Ηλεκτρονικό Τόμο των Πρακτικών, κατόπιν κρίσεων από εξωτερικούς κριτές, επιδιώκουν να αποτυπώσουν τη δυναμικότητα αυτού του επιστημονικού πεδίου και τις ποικίλες και διαφορετικές όψεις του, όπως είναι :

  • Η ταυτότητα του μεταφραστή και η θέση του στην κοινωνία
  • Η κοινοτική διερμηνεία
  • Η συλλογική μετάφραση
  • Η διδακτική της μετάφρασης και μελέτες περίπτωσης
  • Η γεωπολιτική της μετάφρασης
  • Η επιχώρια προσαρμογή

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι η εκδοτική επιμέλεια αφορά στη μορφοποίηση και παρουσίαση των κειμένων, ενώ για το περιεχόμενο και τις γλωσσικές επιλογές την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά οι συγγραφείς.

Θα θέλαμε τέλος να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. για την οικονομική ενίσχυση που προσέφερε στη διοργάνωση της Συνάντησης. Θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη Οργανωτική Επιτροπή καθώς και προς τον κο Κ. Πάγκαλο, τεχνικό του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, για τη υποστήριξή του. Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στην πολύτιμη βοήθεια των μελών της Επιτροπής Κριτών που με συνέπεια και σοβαρότητα συνέβαλαν στο επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος τόμου.

Ε. Λουπάκη, Επίκουρη καθηγήτρια
Π. Χαραλαμπίδου, Ε.ΔΙ.Π.