Άννα Κοκκινίδου
Υποψήφια Δρ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
annoukared@gmail.com

Διδάσκοντας τη νομική μετάφραση: ένα σχέδιο μαθήματος και βασικές εισαγωγικές διατυπώσεις.

Περίληψη

H παρούσα εισήγηση εξετάζει ένα υπόδειγμα διδασκαλίας για τη νομική μετάφραση, εν είδει σχεδίου μαθήματος, που αξιοποιεί στοιχεία τόσο από τη διδακτική μεθοδολογία της μετάφρασης όσο και από τη μεταφρασεολογία. Το υπό συζήτηση σχέδιο μαθήματος αφορά την εξοικείωση των σπουδαστών της νομικής με τη νομική μετάφραση βάσει των κύριων θεωρητικών αρχών, δεδομένου ότι οι νομικοί σπουδαστές κατά κανόνα στερούνται μεθοδολογικών γνώσεων για τη μετάφραση, ενώ κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους καλούνται να μεταφράζουν νομικά κείμενα.  Για την εξέταση του παραδείγματός μας, θεωρείται δεδομένη η γνώση της νομικής ορολογίας από τους υποψήφιους μαθητές, καθώς και η ενδεικνυόμενη γλωσσική επάρκεια και έτσι έμφαση θα δοθεί στο πώς μαθαίνει να επεξεργάζεται ο νομικός μεταφραστής το Κ.Π., πώς χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία, ώστε να παράγει ένα ικανοποιητικό Κ.Σ. Το εν λόγω σχέδιο οργανώνεται με βάση συγκεκριμένο παράδειγμα νομικού κειμένου, με γλώσσα-πηγή την αγγλική και γλώσσα-στόχο την ελληνική. Συγκεκριμένα το προτεινόμενο σχέδιο μάθημα θα είναι εισαγωγικού χαρακτήρα με έμφαση στον τρόπο κειμενογλωσσικής επεξεργασίας του Κ.Π., ώστε να εξοικειωθεί το κοινό-στόχος με τον τρόπο προσέγγισης ενός προς μετάφραση νομικού κειμένου, με βάση τις κειμενικές αρχές και σε αναφορά με όλα τα γλωσσικά επίπεδα αξιοποιώντας τις βασικές μεταφραστικές στρατηγικές. Συνοπτικά, η συγκεκριμένη εισήγηση πραγματεύεται τη διδακτική προσέγγιση στη μετάφραση των νομικών κειμένων, όταν το κοινό-στόχος είναι υποψήφιοι νομικοί και έχει ως στόχο τη διατύπωση κάποιων σημαντικών εισαγωγικών παρατηρήσεων ως προς την αξία και τη χρηστικότητα της εξοικείωσης των υποψήφιων νομικών με τις αρχές της νομικής μετάφρασης.

Λέξεις κλειδιά: Νομική μετάφραση, διδασκαλία της νομικής μετάφρασης, σχέδιο μαθήματος της νομικής μετάφρασης. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • AlcarazVaro, E., &Hughes, B. (2002). Legal translation explained. Manchester, UK ; Northampton, MA: St. Jerome Publishing.
 • Bell, R. T. (1991). Translation and translating: Theory and practice. Taylor&Francis.
 • Berman, A. (2005) Η μετάφραση και το γράμμα ή το πανδοχείο του απόμακρου / AntoineBerman · μετάφραση Σεσίλ Ιγγλέση Μαργέλλου. Αθήνα : Μεταίχμιο.
 • Colina, S. (2003). Translation teaching, from research to the classroom: A handbook for teachers. McGraw-Hill.
 • Gémar, J. C. (1979). La traduction juridique et son enseignement : aspects théoriques et pratiques. Meta: Journal des traducteursMeta:/Translators' Journal, 24(1), 35-53.
 • Morris, M. (1995). Translation and the law. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Co..
 • Politis, M., & Canellopoulou-Botti, M. Le sort des référents pragmatologiques dans le texte d’arrivée en traduction juridique.
 • Βαλεοντής, Κ.Ε. και Π.Γ. Κριμπάς (2014). Νομική γλώσσα, νομική ορολογία: θεωρία και πράξη. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη/Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας.
 • ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ, Γ. (1996). Θεωρία και πράξη της μετάφρασης. Αθήνα: Δίαυλος,
 • Κριμπάς, Π.Γ. (2005). Συμβολή στη μεταφρασεολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
 • Μπατσαλιά, Φ., & Σελλά-Μάζη, Ε. (2015). Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης. Αθήνα: Παπαζήση.

Σύντομο Βιογραφικό

H Άννα Κοκκινίδου είναι απόφοιτη της Νομικής, της Αγγλικής και Γαλλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ., κάτοχος ΜΔΕ στην Επιστήμη της Μετάφρασης από το ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου και υποψήφια διδάκτωρ του Δ.Π.Θ. στη Νομική Μετάφραση με επιβλέποντα τον καθηγητή Παναγιώτη Γ. Κριμπά. Είναι εκπαιδευτικός και παράλληλα εργάζεται ως μεταφράστρια και συνεργάζεται, ως εξωτερική συνεργάτιδα, με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα άπτονται της Μεταφρασεολογίας και της Διδακτικής της Μετάφρασης με κύριο αντικείμενο τη νομική μετάφραση. Έχει συγγράψει δύο λογοτεχνικά βιβλία και στο πλαίσιο του υπό εκπόνηση διδακτορικού της ασχολείται με τη διδασκαλία και την πρακτική της νομικής μετάφρασης.