Τσακνάκη Ολυμπία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανάλυση λαθών βασιζόμενη σε σώμα κειμένων από γραπτά ελληνόφωνων φοιτητών που ασκούνται στη μεταφραστική πράξη

Περίληψη

Η δημιουργία και μελέτη ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων μαθητικού λόγου συμβάλλουν θετικά στη μελέτη και διδασκαλία των γλωσσών (Granger 2002, 2003), λόγω των ποικίλων εφαρμογών που προσφέρουν, ενώ η χρήση παράλληλων ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων αποδεικνύεται πολύτιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες και τους εκπαιδευόμενους μεταφραστές καθώς επίσης και όσων μαθαίνουν μια δεύτερη/ξένη γλώσσα και μυούνται στη μετάφραση (Baker 1995, Tymozko 1998). Τα παράλληλα σώματα κειμένων που αποτελούνται από μεταφράσεις τις οποίες παράγουν εκπαιδευόμενοι μεταφραστές ή διδασκόμενοι τη μετάφραση (Castagnolietal. 2011, Espunya 2013, Kübler 2007, Kutuzov&Kunilovskaya 2014) μπορούν να αξιοποιηθούν με διάφορους τρόπους αναδεικνύοντας αντιστοιχίες και σωστές ή λανθασμένες επιλογές κατά τη μεταφραστική διαδικασία.

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η αποτύπωση των λαθών που προήλθαν από τη συλλογή και επεξεργασία μεταφράσεων με γλώσσα-πηγή τη γαλλική και γλώσσα-στόχο την ελληνική. Οι μεταφράσεις αυτές παρήχθησαν από ελληνόφωνους φοιτητές του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Τα λάθη είναι ποικίλα, μπορούν να είναι γλωσσικά και να αφορούν τα επίπεδα ανάλυσης του λόγου, να σχετίζονται με το περιεχόμενο του κάθε κειμένου ή ακόμη με τη συνοχή του μεταφράσματος. Ο εντοπισμός τους με σκοπό τη μελέτη τους αποτελεί ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται η ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο ερευνητή να παρατηρήσει, να κατηγοριοποιήσει και να αναλύσει τα λάθη αυτά ώστε να καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με τις περιοχές εκείνες όπου παρατηρούνται οι περισσότερες δυσκολίες και να κατανοήσει τις ανάγκες του συγκεκριμένου αυτού κοινού στο πλαίσιο της ανθρώπινης μετάφρασης. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ευαισθητοποιηθούν  όσον αφορά τα λάθη τους και τις μεταφραστικές τεχνικές τις οποίες υιοθετούν με σκοπό να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

Λέξεις-κλειδιά: σώμα κειμένων, επίπεδα ανάλυσης λόγου, μεταφραστικές τεχνικές, corpus, levels of the linguistic system, translation techniques

Βιβλιογραφία

  • Espunya  A. (2013) Investigating lexical difficulties of learners in the error-annotated UPF learner translation corpus. Στο: Granger, S., Gilquin, G., Meunier, F. (επιμ.) Twenty Years of Learner Corpus Research: Looking back, Moving ahead. Corpora and Language in Use – Proceedings, Presses Universitaires de Louvain.
  • Granger S. (2002) A bird’s eye-view of learner corpus research. Στο S. Granger, J. Hung & S. Petch-Tyson (επιμ.), Computer Learner Corpora, Second Language Acquisition and Foreign Language Teaching. Amsterdam: John Benjamins, 3-33.
  • Granger S. (2003) The International Corpus of Learner English: A new resource for foreign language learning and teaching and second language acquisition research. TESOL Quarterly, 37 (3), 538-546.
  • Kübler N. (2007) The MeLLange learner translator corpus (LTC).
  • http://corpus.leeds.ac.uk/mellange/ltc.html
  • Kutuzov Α. & M. Kunilovskaya (2014) Russian Learner Translator Corpus: Design, Research Potential and Applications, Στο: Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, Karel Pala (επιμ.) Text, Speech and Dialogue, 17th International Conference, TSD 2014, Brno, Czech Republic, Proceedings, Springer, 315-323.
  • Tymoczko M. (1998) Computerized corpora and the future of translation studies. Meta 43(4), 652-660.
  • Espunya A. (2014) The UPF learner translation corpus as a resource for translator training. Language Resources and Evaluation, 48(1): 33-43.
  • Castagnoli S., Ciobanu D., Kunz K., Volanschi A., &Ν. Kübler (2011) Designing a learner translator corpus for training purposes. Στο N. Kübler (επιμ.)Corpora, Language, Teaching, and Resources: From Theory to Practice (221 – 248), Bern: PeterLang.

Σύντομο βιογραφικό

Η Ολυμπία Τσακνάκη είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας από το Α.Π.Θ. και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Université de Mons-Hainaut. Είναι κάτοχος πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Α.Π.Θ. Διδάσκει ως Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας όπου έχει διδάξει επίσης με το Π.Δ. 407/80 με γνωστικό αντικείμενο Γλωσσικές εφαρμογές στη γαλλική γλώσσα (2009-2012). Είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από το 2009. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα στα ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά.