Τοποθεσία

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ.

Χάρτης:
xartis

 

Πρόσβαση:

Με λεωφορείο:

Προς κέντρο: Στάση Α.Χ.Ε.Π.Α. (Γραμμές 02, 02A, 08, 14, 45, 45A, 45B, 78N)

Προς αεροδρόμιο: Στάση Α.Χ.Ε.Π.Α. (Γραμμές 02, 02A, 07, 10, 14, 27, 28A, 31, 45, 45A, 45B, 58, 78N, 83, 83A, 83B, 83T, 83X)